cursor

Frequently Asked Questions

Lees hier de veelgestelde vragen over het indienen van een voorstel voor de ISH Open Nights.

Wie zien jullie als een nieuwe maker?
Nieuwe maker is een rekbaar begrip. Wij hebben het programma ISH Open Nights in het leven geroepen voor aan ISH verwante dansmakers die als maker in een relatief beginnend stadium van hun carrière zijn en het moeilijk vinden een platform te vinden om hun werk in een professionele setting te tonen. Als je twee of meer substantiële projectsubsidies hebt ontvangen om je werk te ontwikkelen en te spelen in het theater, of daartoe bij andere organisaties de gelegenheid hebt gekregen, dan val je waarschijnlijk buiten onze doelgroep. Bij twijfel: voel je altijd vrij bij ons in te dienen of om bij ons navraag te doen.

Hoe vrij besteedbaar is het budget?
Wij hebben als voorwaarde dat alle betrokkenen bij het project volgens de inschaling van de CAO Theater en Dans worden betaald. Een andere voorwaarde is dat de repetitietijd precies een week bedraagt, plus een montagedag voorafgaand aan de première. Daarnaast is er een maximum van twee voorbereidingsdagen voor de choreograaf beschikbaar. Wij hebben als streven tussen de 3-4 uitvoerders bij elk van de choreografieën te betrekken, maar het precieze aantal is bespreekbaar en mede afhankelijk van het budget.

Hoe wordt de selectie van makers gemaakt?
De aanvragen worden intern binnen ISH tegen elkaar afgewogen met als doelstelling een programma samen te stellen dat artistiek inhoudelijk divers en complementair is, en dat ook qua makers- en dansersgroep zoveel mogelijk onze doelstellingen ten aanzien van diversiteit en inclusiviteit helpt bewerkstelligen. Het artistieke profiel van ISH is een ander belangrijk ijkpunt voor de beoordeling: aanvragers die zich voornamelijk of geheel op het terrein van de moderne of klassieke dans begeven zullen bij ISH Open Nights minder snel voor selectie in aanmerking komen.

Liggen de periodes vast?
De speeldata zijn vastgelegd en vinden plaats in de maand oktober 2024. De repetitieperiode is gepland voor september 2024. ISH wil alle activiteiten in een gecomprimeerde periode laten plaatsvinden. Als er een urgente reden is om daarvan met betrekking de repetitiedata af te wijken, dan is het mogelijk dat aan ons voor te leggen.

Toon:

[#TITLE#]

[#TEXT#]

OK