cursor

Stichting ISH (ANBI)

ISH Dance Collective (Stichting ISH) wordt geleid door directeur Jerry Remkes en artistiek leider Marco Gerris. Op deze pagina kun je meer over de stichting vinden.

 • Het bestuur van Stichting ISH bestaat uit directeur-bestuurder Jerry Remkes.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit Basten Kolthof (voorzitter), GJ Smeenk (penningmeester), Anne Martine de Jong en Mareille Labohm. Het rooster van aftreden bevindt zich hier.
 • Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).
 • Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
 • Stichting ISH hanteert de CAO Toneel en Dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Stichting ISH streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving. Wij hanteren een ISH Reglement en gedragsregels met betrekking tot het voorkomen van ongewenst gedrag. Stichting ISH werkt met Adviespraktijk David & Van Wezel als externe vertrouwenspersoon.
 • Stichting ISH ontvangt meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Amsterdam en wordt tevens meerjarig ondersteund door de ELJA Foundation.
 • Stichting ISH heeft een ANBI-status. Ons ANBI nummer is 820136918.
 • Het ANBI formulier 2021 bevind zich hier.
Toon:
Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies. Lees meer hierover in onze privacy statement.

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies. Lees meer hierover in onze privacy statement.

 • Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

 • Gegevens worden gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren van externe adverteerders. Dit maakt delen en liken via social share buttons mogelijk.

 • Bij interactie met advertenties slaat Google gegevens op om conversies en klikgedrag bij te houden.

De instellingen zijn opgeslagen.